cartellera

DECRET ALCALDIA 64/2021. ACTIVACIÓ PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

13/08/2021


Per decret d'alcaldia de data 13 d'agost de 2021 s'ha activat el Pla d'Actuació Municipal per a risc d'incendis forestals en fase d'ALERTA.


Vegeu el document adjunt

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC - ZONA EQUIPAMENTS PÚBLICS

07/05/2021


El Ple de la Corporació de data 24 de març de 2021, va aprovar inicilament el Pla Especial de la zona d'equipaments públics a Lladurs, pel qual s'exposa al públic.

Pla econòmic en l'àmbit de Cultura 2020

19/01/2021


L'Institut d'Estudis Ilerdencs va aprovar per a l'anualitat 2020 el Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de cultura. En aquest Pla s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs 2.822,00 €, els quals s'han destinat a l'edició del llibre "Lladurs més de 1000 anys d'història" realitzat per Joan Riart Vendrell, i a la festa popular del Tió i Torronada del municipi de Lladurs

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CASTELL DE LLADURS

02/12/2020


L'Oficina de Suport a la iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts per municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, anualitat 2020, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Lladurs  per import de 14.945,92 € per atendre les despeses derivades de la Intervenció arqueològica al Castell de Lladurs prèvia a la redacció del projecte de restauració.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de la primera intervenció arqueològica que s'ha realitzat al Castell de Lladurs previs els treballs de restauració d'aquest.

AJUT DIRECTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA: SENYALITZACIÓ TM LLADURS

23/09/2020


La Presidència de la Diputació de Lleida mitjançant decret número 6446, de 12 de desembre de 2019, va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció per import de 9.900 € per atendre les despeses derivades de la Senyalització al terme municipal de Lladurs.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de compra i col·locació dels coixins berlinesos al Pla dels Roures i la senyalització de les zones de: Pla dels Roures, Montpol i Escola de Lladurs.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat