cartellera

MOCIÓ A FAVOR DEL SERVEI DE GUAITES DE CATALUNYA

17/06/2020


L'Ajuntament de Lladurs en sessió extraordinària del dia 27 de maig de 2020, va aprovar la moció a favor del servei de guaites de Catalunya.
Per veure el document cliqueu a l'enllaç del certificat de l'acord del ple.

Ajut adquissició material per a la sala sociocultural

16/03/2020


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 6, de 17 de desembre de 2019, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 815,20 €, en concepte d'Ajuts per a equipaments culturals (béns mobles) per les despeses d'adquisició de material per a la sala sociocultural.

Ajuts publicacions d'interès local i comarcal

31/01/2020


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 6, de 17 de desembre de 2019, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 1.448,93 €, per a les despeses de l'edició del llibre "Propietaris, camps, tipus cultiu i rendiment masies Lladurs (Solsonès) S. XIII" de l'autor Joan Riart Vendrell.
Gràcies a aquest ajut s'ha pogut finançar l'edició d'aquest llibre que representa una recopilació històrica de les masies de Lladurs del S. XIII.

Programa d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2017, 2018 i 2019

22/01/2020


La Diputació de Lleida va resoldre la convocatòria del Pla d'Arrendaments i subministraments, anualitat 2019.


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d'acord amb el què disposa l'article 11 de les Bases reguladores del Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòroia del Pla d'Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 i, en conseqüència la concessió de l'ajut a l'Ajuntament de Lladurs per import de 6.835,88 € per l'anualitat 2019.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar part de les despeses ordinàries de l'Ajuntament de Lladurs com combustible per calefacció, energia elèctricai telèfons.

ACTIVITATS CULTURALS AL MUNICIPI DE LLADURS

30/12/2019


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 6, de 17 de desembre de 2019, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 928,95 €, per a despeses d'activitats culturals al municipi de Lladurs.
Gràcies a aquest ajut s'ha pogut finançar una part de la festa del 20è aniversari de les Caramelles de Lladurs, que es van dur a terme el dilluns de Pasqua, dia 22 d'abril de 2019.
Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat