cartellera

AJUT DIRECTE DIPUTACIÓ DE LLEIDA: SENYALITZACIÓ TM LLADURS

23/09/2020


La Presidència de la Diputació de Lleida mitjançant decret número 6446, de 12 de desembre de 2019, va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció per import de 9.900 € per atendre les despeses derivades de la Senyalització al terme municipal de Lladurs.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar les despeses de compra i col·locació dels coixins berlinesos al Pla dels Roures i la senyalització de les zones de: Pla dels Roures, Montpol i Escola de Lladurs.

MOCIÓ A FAVOR DEL SERVEI DE GUAITES DE CATALUNYA

17/06/2020


L'Ajuntament de Lladurs en sessió extraordinària del dia 27 de maig de 2020, va aprovar la moció a favor del servei de guaites de Catalunya.
Per veure el document cliqueu a l'enllaç del certificat de l'acord del ple.

Ajut adquissició material per a la sala sociocultural

16/03/2020


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 6, de 17 de desembre de 2019, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 815,20 €, en concepte d'Ajuts per a equipaments culturals (béns mobles) per les despeses d'adquisició de material per a la sala sociocultural.

Ajuts publicacions d'interès local i comarcal

31/01/2020


Per acord de la Junta Rectora de l'IEI número 6, de 17 de desembre de 2019, s'ha atorgat a l'Ajuntament de Lladurs una subvenció de 1.448,93 €, per a les despeses de l'edició del llibre "Propietaris, camps, tipus cultiu i rendiment masies Lladurs (Solsonès) S. XIII" de l'autor Joan Riart Vendrell.
Gràcies a aquest ajut s'ha pogut finançar l'edició d'aquest llibre que representa una recopilació històrica de les masies de Lladurs del S. XIII.

Programa d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2017, 2018 i 2019

22/01/2020


La Diputació de Lleida va resoldre la convocatòria del Pla d'Arrendaments i subministraments, anualitat 2019.


La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del 5 de març de 2018, i d'acord amb el què disposa l'article 11 de les Bases reguladores del Pla d'arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, va acordar aprovar la resolució de la convocatòroia del Pla d'Arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 i, en conseqüència la concessió de l'ajut a l'Ajuntament de Lladurs per import de 6.835,88 € per l'anualitat 2019.


Gràcies a aquesta subvenció, s'ha pogut finançar part de les despeses ordinàries de l'Ajuntament de Lladurs com combustible per calefacció, energia elèctricai telèfons.

Ajuntament de Lladurs, Casa de la Vila, km 7,5. 25283 Lladurs-Solsonès. Tel. (+34) 973 48 15 55 - 973 05 90 31 - Fax (+34) 973 48 15 55 - Crèdits - Avís legal - Política de privacitat